Gebiedstransformaties Rotterdam

Rotterdam is een stad van transformatie en dat hoort ook bij een havenstad, zegt stadshistoricus Paul van de Laar. Voormalige bedrijfs- en havengebieden in de stad krijgen een nieuwe bestemming voor onderwijs, creatieve maakindustrie, innovatiecentra, horeca en publieksvoorzieningen.

In opdracht van Voor de Buis Producties maakte ik voor de Gemeente Rotterdam een film over de transformatiegebieden RDM, M4H, RCD, ZoHo en Noord. Met eindgebruikers Woodwave, Eurotrash United, Kookpunt, CIC en RDM Campus.

Fictieve nieuwsuitzending GHOR

Een bijzondere opdracht voor de GHOR, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie. Samen met Ronald Brouwers Communicatie maakte ik een fictieve nieuwsuitzending van Dordrecht TV.  Hierin wordt  nieuws gepresenteerd over een aanslag op de kerstmarkt. We gebruikten hiervoor een green-screen studio en een vooraf opgenomen interview op locatie met een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. TV-presentatrice Mirjam de Witte speelde de rol van nieuwslezer. De video is alleen intern gebruikt en niet openbaar gepubliceerd.

Educatievideo’s Erasmus Universiteit

Samen met Tako Bolt Audio Visueel maak ik ruim 100 video’s voor de opleiding Pychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De video’s zijn onderdeel van het lesmateriaal voor het Practicum Vaardigheden in de Diagnostiek. In studiosettings op locatie met 3-camera-regie spelen psychologen en acteurs een aantal casussen met gesprekken tussen behandelaar en client. De video’s worden ook door een landelijke educatie-uitgever opgenomen in een digitale module.

Rotterdam: an innovation success story

Dat Rotterdam een stad is die werk maakt van innovatie bewijst deze film die ik maakte voor de gemeente Rotterdam. De film wordt vertoond op DIF, het Disruptive Innovation Festival.  We horen hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans uitleggen dat Rotterdam van oudsher een stad is van vernieuwing en in staat zal zijn om grote groepen mensen mee te nemen in de nieuwe economie.

Aan de hand van vier voorbeelden zien we hoe innovatie in Rotterdam plaatsvindt: zo gaan de dames van serVies samen met de Rotterdammers  fijnstof oogsten om er servies mee te beschilderen.  BlueCity is gevestigd in een voormalig tropisch zwemparadijs dat nu plaats biedt aan start ups in de circulaire economie. Op een oude scheepswerf zit RDM Campus, het vormt het epicentrum in de verbinding van het Rotterdamse onderwijs met de innovatieve maritieme industrie. En tot slot zien we stadsmarinier Marcel dela Haije, een ambtenaar 3.0 die op onconventionele wijze het stadsdeel zuid veiliger maakt..

De film Rotterdam: an innovation success story maakte ik in opdracht van Voor de Buis Producties met cameraman Armin van Asch, geluidsmannen Kees van de Knaap en Jeroen Les en met editor/animator Felix Spanjaard.

https://www.thinkdif.co/sessions/rotterdam-innovating-city

Documentaire Op Zoek Naar Zwart

Opdrachtgever: Gerben Zevenbergen Producties
Functie: producent en regie

Blinde kunstenaar

Eerste opnames van een documentaire die ik maak als uitvoerend producent in samenwerking met Stichting Lislokaal. Momenteel worden er fondsen geworven en een deel van het benodigde budget is inmiddels toegezegd. Vervolg opnames staat gepland voor het najaar van 2017. De film gaat over de blinde kunstenaar George Kabel. Dertig jaar geleden raakte hij blind. Hij is op zoek naar het antwoord op de vraag hoe je kunst kunt beleven als je het niet kunt zien, ofwel: Het Gevoel Van Zwart.